Värdeskapande IT är vår passion

Våra kunder är verksamhetsorienterade och har fokus på att öka konkurrenskraften genom att kontinuerligt leverera kostnadseffektiva och innovativa tjänster till marknaden. Med ett affärsklimat som snurrar allt snabbare med krav på korta omställningstider och nya leveransmodeller har det aldrig varit svårare för en organisation att ta rätt strategiska beslut. Genom ett aktivt arbete med arkitekturfrågor skapas tydlighet och struktur kopplat till IT-miljön och bidrar till ett gemensamt språk mellan IT och verksamheten. Ett gemensamt språk och en gemensam målbild är en förutsättning för att få rätt utveckling och rätt effekt av sina IT-satsningar. Genom att analysera verksamhetens krav och behov, och översätta dessa till rätt IT-lösningar och tjänster skapas en framtidssäkrad plattform för kontinuerlig utveckling och kortare omställningstider.

Maternas Målmiljömetod ger våra kunders verksamheter ett gemensamt och strukturerat sätt att hantera nya krav och kontinuerlig förändring. Med konkreta processer och leveranser arbetar våra arkitekter och projektledare tillsammans med våra kunders verksamheter och leverantörer för att nå och realisera önskad effekt.