Våra kunder använder innovativ IT för att bli ledande inom deras områden

Digitalisering är en trend som påverkar de flesta verksamheter idag – digitala tjänster som är lättillgängliga via telefoner, surfplattor och datorer påverkar hur användarna agerar, handlar och fattar beslut. IT-avdelningar står inför en stor utmaning att både hantera leveransen av de existerande tjänsterna samtidigt som de skall delta i arbetet att ta fram nya innovativa tjänster som ger verksamheten nya fördelar. För att lyckas måste IT-avdelningen ha en effektiv organisation som kan skapa, införa och leverera tjänster på ett kontrollerat sätt. Maternas affärsområde IT Factory är den expertpartner som din IT-avdelning behöver för att bli framgångsrik.

Förutsättningen för en kostnadseffektiv leverans av IT-tjänster är att IT tar till sig av de faktorer som har drivit fram allt lägre kostnader inom tillverkningsindustrin – standardisering och automatisering. Med hjälp av dessa metoder har tillverkningen lyckats att leverera produkter till ett allt lägre pris och samtidigt kunna bibehålla kvalitet och leveranssäkerhet. Genom att översätta dessa metoder till IT blir det möjligt för verksamheten att beställa standardiserade IT-tjänster och få dessa levererade enligt tydliga kvalitetskriterier.

Att skapa en IT-fabrik påverkar hela IT-avdelnings arbetssätt, från automatisk leverans och övervakning till dynamisk anpassning av tjänster utifrån en tydligt definierad tjänstekatalog. Genom att integrera hela leveranskedjan kan IT-avdelningen säkerställa en leverans, oavsett hur stor del av tjänsten som produceras internt och hur stor del som partner och underleverantörer står för.

Konsulttjänster och teknologi för en IT-fabrik

Materna levererar rådgivning och verktyg för att skapa och hantera din IT-fabrik. Vi baserar vår leverans på lösningar från marknadsledande produktleverantörer inom områden som hantering av moln, automation, övervakning, tjänstehantering och IT-säkerhet. Till våra partners produkter lägger vi till våra egna tjänster för att införa och hantera produkterna så att de levererar den nytta som behövs.