Our Business Lines

Materna GmbH Information & Communications (Link zur Startseite)
Our Business Lines
Business Line IT-Factory

IT Factory

Vi hjälper IT-avdelningar att bli innovativa, genom att leverera produkter och lösningar som skapar effektivitet i stödet till verksamheten.

Find out more: IT Factory …

Digital Enterprise

Vi hjälper företag genom en digital transformation genom lösningar för kommunikation, interaktion och för att hantera transaktioner genom digitala kanaler.

Find out more: Digital Enterprise …

Business Line Digital Enterprise
Business Line Government

Government

Vi stödjer myndigheter och offentliga organisationer med strategisk och teknisk hjälp för att införa e-förvaltning.

Find out more: Government …

Mobility

Vi inför system och lösningar och effektiv hantering av passagerare samt skapar lösningar för att hantera mobil multimedia.

Find out more: Mobility …

Business Line Mobility
Business Line Communications

Communications

Vi hjälper företag till högre effektivitet och utvecklar nya affärsmodeller baserat på telekomlösningar.

Find out more: Communications …

cbs Corporate Business Solutions

Vi är konsult och lösningspartner för SAP-lösningar och hjälper medelstora och stora industriföretag.

Find out more: cbs Corporate Business Solutions …

Business Line cbs

Lokal adress

Materna Information & Communications AB

Torshamnsgatan 39

16440 Kista

+46 8 62642-00

info@materna.se

Huvudkontorets adress

Materna GmbH
Information & Communications

Voßkuhle 37

44141 Dortmund - Germany

+49 231 5599-00

marketing@materna.de