Våra kunders framgång är den enskilt viktigaste faktorn för vår egen verksamhet.

Navigation aller Website-Bereiche

Om Materna

Våra kunders framgång är den enskilt viktigaste faktorn för vår egen verksamhet.

Materna är ett konsultbolag med två verksamhetsområden, Business Transformation och Enterprise Service Management. Syftet är att hjälpa företag och organisationer att bli bättre och mer effektiva på det de gör genom skapande av hållbara digitala strategier och en position för en föränderlig framtid.

Business Transformation består av seniora verksamhetskonsulter i form av enterprisearkitekter, verksamhetsarkitekter, projektledare och programledare. Vi hjälper företag och organisationer i deras digitala förflyttning genom att identifiera och definiera nuläget och det önskade läget, samt att utifrån detta ta fram en strategi och handlingsplan.

Det kan handla om att ta fram en förankrad målarkitektur med tillhörande transformationsprogram eller att genomföra en tjänstekartläggning i syfte att identifiera och definiera de tjänster som levereras.

Enterprise Service Management består av erfarna och kompetenta service managementkonsulter i form av lösningsarkitekter, utvecklare och specialister. Vår målsättning är att skapa positiva effekter för organisationer genom att etablera fungerande och effektiva processer med tillhörande verktygsstöd.

Detta kan handla om att skapa förutsättningar och lösningar för självbetjäning, automation och kontroll eller att göra en nulägesanalys i syfte att kapitalisera på sin befintliga service management plattform.

Mer om Maternagruppen

Totalt är vi mer än 2300 personer som arbetar för Materna, vilket inkluderar certifierade specialister, mjukvaruutvecklare, IT-arkitekter och projektledare – alla med gedigen erfarenhet från kundprojekt.

Vill du veta mer om vår koncern och verksamhet klicka här.

Use of cookies

Cookies help us to provide our services. By using our website you agree that we can use cookies. Read more about this in our Privacy Policy and Imprint.

OK