Värdeskapande IT är vår passion

Vi hjälper våra kunder att med hjälp av automation sänka kostnaderna för IT, att bygga och integrera nya IT lösningar som förbättrar verksamhetsprocesserna samt att skapa och införa modern arkitektur och arbetssätt som ger verksamheten en stabil grund för framtiden.

Materna är en helhetsleverantör av tjänster och vi har levererat framgångsrika IT- och kommunikationsprojekt till våra kunder under mer än 35 år. Vår kundlista inkluderar många framgångsrika företag och offentliga organisationer i Sverige, Norden och Europa. Totalt är vi mer än 2000 personer som arbetar för Materna, vilket inkluderar certifierade specialister, mjukvaruutvecklare, IT-arkitekter och projektledare – alla med gedigen erfarenhet från kundprojekt.

Vår leverans till dig