Välkommen till Materna

Navigation aller Website-Bereiche

Positionerad för en värld i ständig förändring!

Välkommen till Materna

Vi hjälper våra kunder att nå sina mål genom skapande av hållbara strategier och en position för en föränderlig framtid.


Vi vet att digitaliseringen och dess transformerande effekter på människor, processer och teknologier spelar en stor roll i detta arbete.


Vårt fokus ligger på organisationer som vill etablera en stark position i en föränderlig framtid.


Omvärlden förändras snabbt - hänger ni med?

Materna är en värdeskapande leverantör av IT-tjänster och vi har levererat framgångsrika projekt till våra kunder i mer än 40 år.

Vår kundlista inkluderar många framgångsrika företag och offentliga organisationer i Sverige, Norden och Europa.

Vi är en långsiktig partner genom hela kedjan från strategi och rådgivning, arkitektur och projektledning samt vidare till införande, utbildning, drift, förvaltning och support.

Use of cookies

Wenn Sie diese Website besuchen, verwendet Materna Information & Communications SE Cookies.

Es gibt Cookies, die für die ordnungsgemäße Funktionsweise der Materna-Website erforderlich sind. Diese sind voreingestellt und können nicht abgewählt werden. Zusätzlich zu den Cookies, die für die ordnungsgemäße Funktionsweise der Materna-Website erforderlich sind, können Materna und Drittanbieter Cookies auch für die Analyse und Optimierung der Website-Funktionalität verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie über den Link Privacy Policy und Imprint.

Legen Sie Ihre Präferenzen mit den folgenden Checkboxen oder Buttons fest:

OK