Inovatívne Technológie sú naša vášeň

Materna je dodávateľom kompletných služieb v Premium segmente a už 35 rokov veľmi úspešne realizuje u svojich zákazníkov projekty v oblasti informačných a telekomunikačných technológií. K našim zákazníkom sa radia najznámejšie spoločnosti nielen zo súkromnej ale aj z verejnej a štátnej správy. V rámci Európy zamestnáva Materna viac ako 2.000 spolupracovníkov, medziiným vysokošpecializovaných a certifikovaných konzultantov, softvérových vývojárov, softvérových architektov, projekt manažérov ako aj redaktorov a marketingových expertov s preukázateľnými projektovými skúsenosťami. Pokrývame celé spektrum dodávateľských služieb: od stratégie a poradenstva cez implementáciu až po samotnú prevádzku. Naše portfólio je usporiadané do šiestich obchodných celkov (Business lines): IT Factory, Digital Enterprise, Government, Communications, Mobility a SAP poradenská spoločnosť cbs.