Kariéra

Navigation aller Website-Bereiche

Digitalizujeme Váš svet!

Kariéra

Teší nás, že sa zaujímate o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti. Všetko dôležité o Materne nájdete tu.

Práca v Materne

Zamestnávame skúsených spolupracovníkov a absolventov na pozíciách ako Konzultant, Vývojár, Softvérový architekt, Projektový manažér alebo Account manažér. Aktuálne otvorené IT pozície nájdete na našej stránke.

Vaše možnosti nasadenia sú rovnako rôznorodé ako požiadavky našich zákazníkov, ktorí pochádzajú z rôznych odvetví súkromnej či verejnej sféry. Jedno majú ale všetky pozície spoločné: Ponúkajú vzrušujúce úlohy, ktoré prevezmete s angažovaným tímom na rôznych pobočkách alebo priamo u zákazníka.

Ako spoločnosť s jednoduchou hierarchiou sme schopní rýchlo reagovať na požiadavky bez korporátnych obmedzení, či nutnosti schvaľovania akcionármi. Preto zostávame dynamickí a flexibilní, spoločne podporujeme našu osobnú firemnú kultúru, čo na dennej báze oceňujú naši zákazníci a spolupracovníci.

Silná komunita, spolupráca a priateľská atmosféra sú hlavnými charakteristikami spoločnej práce v Materne. V našej spoločnosti považujeme profesné úspechy a medziľudské vzťahy za veľmi dôležité. Tvoríme tím vysoko motivovaných ľudí so silnou väzbou k spoločnosti.

Kolegovia v Materne pracujú na zaujímavých zákazníckych projektoch, kde každý člen tímu môže rozvíjať vlastný potenciál a často prekoná aj vlastné očakávania, čo vedie k špecifickému pocitu, ktorý prichádza s členstvom v Materne. Kľúčovou charakteristikou projektovej práce v Materne je pracovať flexibilne a nezávisle.

Use of cookies

Wenn Sie diese Website besuchen, verwendet Materna Information & Communications SE Cookies.

Es gibt Cookies, die für die ordnungsgemäße Funktionsweise der Materna-Website erforderlich sind. Diese sind voreingestellt und können nicht abgewählt werden. Zusätzlich zu den Cookies, die für die ordnungsgemäße Funktionsweise der Materna-Website erforderlich sind, können Materna und Drittanbieter Cookies auch für die Analyse und Optimierung der Website-Funktionalität verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie über den Link Privacy Policy und Imprint.

Legen Sie Ihre Präferenzen mit den folgenden Checkboxen oder Buttons fest:

OK