Vägen till en framtidssäker IT-miljö

Navigation aller Website-Bereiche

Business Transformation

Vägen till en framtidssäker IT-miljö

Med en tydlig målbild får IT-investeringar önskad effekt. Det handlar inte bara om rätt plattform och utrustning utan involverar även medarbetare, processer och tjänster. Genom att leda förändringsarbetet samt etablera rätt styrning för IT-miljön, hjälper vi våra kunder att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga.

Konsulttjänster inom Business Transformation

  • Nulägesanalys
  • Målarkitektur
  • Kravställning och kvalitetssäkring
  • Informationskartläggning
  • Informationsklassning
  • IT arkitektur
  • Projektledning

Nära samarbete och målmiljömetoden

Många IT-avdelningar står inför stora utmaningar då omvärlden förändras i en allt snabbare takt. Intressenter kräver kortare omställningstider och användare förväntar sig bättre och mer innovativa tjänster. Genom att analysera organisationens behov och översätta dem till rätt lösning skapar vi en framtidssäker plattform för långsiktig utveckling av verksamheten.

När vi åtar oss ett uppdrag etablerar våra erfarna projektledare och IT-arkitekter ett nära samarbete med såväl kund som dennes IT-leverantörer.
Ett strukturerat arbetssätt baserat på vår välbeprövade målmiljömetod ingår som en viktig del i denna process. Den gör det möjligt för kunden att hantera krav på ett strategiskt plan samt genomföra förändringar inom den operativa delen av verksamheten, även efter att projektet är avslutat.

Use of cookies

Cookies help us to provide our services. By using our website you agree that we can use cookies. Read more about our Privacy Policy and visit the following link: Privacy Policy

OK