Vägen till en framtidssäker IT

Navigation aller Website-Bereiche

Business Transformation

Vägen till en framtidssäker IT

Med en tydlig målbild får IT-investeringar önskad effekt. Det handlar inte bara om rätt plattform och utrustning utan måste också involvera medarbetare, processer och tjänster.

Genom att leda förändringsarbetet samt etablera rätt styrning för IT-miljön, hjälper vi våra kunder att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga.

Konsulttjänster inom Business Transformation

  • Nulägesanalys
  • Målarkitektur
  • Kravställning och kvalitetssäkring
  • Informationskartläggning
  • Informationsklassning
  • IT arkitektur
  • Projektledning

Nära samarbete och målmiljömetoden

Många IT-avdelningar står inför stora utmaningar då omvärlden förändras i en allt snabbare takt. Intressenter kräver kortare omställningstider och användare förväntar sig bättre och mer innovativa tjänster. Genom att analysera nuläget samt organisationens behov och översätta dem till rätt lösning skapar vi en framtidssäker plattform för långsiktig utveckling av verksamheten.

Genom att aktivt arbeta med arkitekturfrågor skapas tydlighet och struktur i IT-miljön och skapar möjligheten att hitta ett gemensamt språk för IT och verksamheten.

Det primära målet för denna samverkan är att hjälpa organisationen med den digitala förflyttningen.

Vår välbeprövade målmiljömetod skapar förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt för resan mot en gemensam målbild. Den gör det möjligt för våra kunder att hantera krav på ett strategiskt plan och samtidigt genomföra långsiktiga förändringar inom operativa delar av verksamheten.

Use of cookies

Cookies help us to provide our services. By using our website you agree that we can use cookies. Read more about this in our Privacy Policy and Imprint.

OK