Vägen till en framtidssäker IT

Navigation aller Website-Bereiche

Business Transformation

Vägen till en framtidssäker IT

Med en tydlig målbild får IT-investeringar önskad effekt. Det handlar inte bara om rätt plattform och utrustning utan måste också involvera medarbetare, processer och tjänster.

Genom att leda förändringsarbetet samt etablera rätt styrning för IT-miljön, hjälper vi våra kunder att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga.

Konsulttjänster inom Business Transformation

  • Nulägesanalys
  • Målarkitektur
  • Kravställning och kvalitetssäkring
  • Informationskartläggning
  • Informationsklassning
  • IT arkitektur
  • Projektledning

Nära samarbete och målmiljömetoden

Många IT-avdelningar står inför stora utmaningar då omvärlden förändras i en allt snabbare takt. Intressenter kräver kortare omställningstider och användare förväntar sig bättre och mer innovativa tjänster. Genom att analysera nuläget samt organisationens behov och översätta dem till rätt lösning skapar vi en framtidssäker plattform för långsiktig utveckling av verksamheten.

Genom att aktivt arbeta med arkitekturfrågor skapas tydlighet och struktur i IT-miljön och skapar möjligheten att hitta ett gemensamt språk för IT och verksamheten.

Det primära målet för denna samverkan är att hjälpa organisationen med den digitala förflyttningen.

Vår välbeprövade målmiljömetod skapar förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt för resan mot en gemensam målbild. Den gör det möjligt för våra kunder att hantera krav på ett strategiskt plan och samtidigt genomföra långsiktiga förändringar inom operativa delar av verksamheten.

Note on the use of cookies

Materna Information & Communications SE uses cookies when you visit this website.

Some cookies that are in place are necessary for the proper functioning of the Materna website. These are preset and cannot be deselected. In addition to the cookies that are necessary for the proper functioning of the Materna website, Materna and third-party providers may also use cookies to analyse and optimise website functionality. For more information, please click on the Privacy Policy and Imprint link.

OK